Què és l’Osteopatia?

El terme osteopatia prové d’osteo (estructura de l’organisme) i path que significa recorregut, així entenem l’ osteopatia com l’estudi dels teixits i les funcions corporals en totes les seves dimensions i moviments. És una filosofia que considera el pacient en la seva globalitat i no només per la seva malaltia o símptoma.

L’osteopatia és una ciència fonamentada en un sistema manual basat en els descobriments i l’experiència clínica del seu fundador Andrew Taylor Still (1828-1917).

L’osteopatia es basa en una sèrie d’idees que han anat evolucionant a través dels anys. El doctor Still va començar parlant del pilar clau en el cos humà: la vida en si. El nostre cos té vida, és de fet un mecanisme intel·ligent que ha anat adaptant-se a les diferents necessitats a través de milers d’anys d’evolució.

El doctor Still va observar que l’estructura del cos es relaciona amb la seva funció fisiològica de manera recíproca. Va trobar que la llibertat de moviment de totes les parts del cos garanteixen un intercanvi lliure de fluids a través dels teixits i òrgans i això és fonamental per a la salut.

Anys després, el doctor Sutherland va assenyalar que els ossos del crani estaven connectats per articulacions que permetien un petit grau de moviment.

Aquest moviment fisiològic involuntari, anomenat “alè de vida” o “breath of life”, es pot sentir en tot el cos i és una expressió de l’estat de salut i benestar de la persona.